Auto tõstmine

Auto tungraua* abil tõstmisel on tähtis kasutada auto šassiile asuvaid õigeid tõstepunkte. Saadaval on erinevad tõstepunktid lähtuvalt kasutatava tõsteseadme tüübist. Enne auto üles tõstmist lugege läbi kõik juhised.

Auto tõstmiseks saab kasutada lühiajaliseks tõstmiseks mõeldud tungrauda või töökoha tungrauda, kui autot tuleb tõsta regulaarselt või volitatud töökoja personali poolt, kellel on juurdepääs suurematele tõsteseadmetele.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Kui tuleb kasutada teist tungrauda, siis järgige juuresolevaid juhiseid.

Auto tavaline tungraud* on ette nähtud ainult aeg-ajalt lühiajaliseks tõstmiseks, näiteks purunenud rehvi vahetamisel. Kui autot tuleb tungrauaga tõsta sagedamini või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sellisel juhul järgige juuresolevaid juhiseid.

 Hoiatus

  • Auto ei tohi üles tõstetud asendis liikuma hakata. Rakendage seisupidur ja viige käiguvalits parkimisasendisse (P).
  • Asetage maapinnale jäävate rataste ette ja taha puitklotsid või suured kivid.
  • Ratta vahetamise ajal kasutage auto mudeli jaoks ette nähtud tungrauda. Kõigi muude tööde teostamiseks kasutage auto toestamiseks lisatugesid.
  • Ärge kasutage kehvas seisukorras tungrauda. Kontrollige, et keermed on määritud ning pole kahjustunud ega määrdunud.
  • Kontrollige, kas tungraud on stabiilne. Aluspind peab olema tugev ja ühetasane ning ei tohi olla libe.
  • Ärge asetage kunagi midagi maa ja tungraua vahele ega tungraua ja auto tõstepunkti vahele.
  • Auto tungrauaga tõstmise korral ärge lubage kunagi reisijatel autosse jääda. Veenduge, et nad seisavad ohutus kauguses, kui ratas tuleb vahetada tiheda liiklusega kohas.
  • Ükski kehaosa ei tohi ulatuda tungrauaga üles tõstetud auto alla.

Tõstepunktid

P5-2317-SPA-Jack placement and lifting brackets
Autol on välised tõstepunktid madalale kõrgusele tõstmiseks ning sisemised tõstepunktid kõrgele kõrgusele tõstmiseks, näiteks töökoja tungraud või tõstehoovad.

 Hoiatus

Kui autot tõstetakse töökoja tungrauaga, siis tuleb see asetada sisemiste tõstepunktide alla. Järgige töökojatungrauaga kaasasolevaid juhiseid. Veenduge, et tungraud on õigesti paigutatud, nii et auto tõstmise ajal maha ei libiseks. Veenduge, et tungraua peale on paigaldatud kummist kaitsmed, et auto püsiks stabiilsena ega saaks kahjustada. Kui auto on tõstetud asendis, siis kasutage teljetuge või sarnast tuge.

Auto tungraua abil tõstmine

Enne alustamist lugege läbi kõik juhised. Võtke vajalikud tööriistad välja enne auto tungrauaga üles tõstmist.

Aktiveerige ohutuled, kui autot tuleb tõsta tiheda liiklusega kohas.

Pange üles ohukolmnurk.

Aktiveerige seisupidur. Valige käigukangi asend P.

 Märkus

Kehtib autode puhul, millel on tasemekontroll*: Kui autol on õhkvedrustus, tuleb see välja lülitada enne, kui auto tungrauaga üles tõstetakse.
Vastu maapinda jäävad kiilud rataste ees ja taga. Kasutage näiteks raskeid puutükke või suuri kive.

Paigutage tungraud auto ühe tõstepunkti alla nii, et vänt osutab väljapoole, auto küljega risti.

Väliste tõstepunktide kohad on tähistatud auto külje alumises servas asuvate kolmnurksete nooltega. Tungraua pea jaoks on spetsiaalsed sälgud märgiste taga.

Veenduge, et tungraud on siledal pinnal stabiilne ning et selle alune pind ei ole libe.

Tõstke tungrauda, kuni see puutub kokku auto tõstepunktiga. Veenduge, et tungraua pea (või töökojas tõstehoovad) paikneb õigesti tõstepunkti all, nii et tungraua nukk sobitub tõstepunkti avausse.

P6-2317-SPA-Lifting jack meets car
Kontrollige, kas tungraud paikneb täiesti vertikaalselt ja auto külje suhtes õige nurga all.
Auto on nüüd tõstmiseks valmis.

Tõstke autot just niipalju, kui on vaja kavandatud töö teostamiseks.

Langetage auto tungraua abil kohe pärast töö lõpetamist.

Kui tungrauda* ei kasutata, siis on soovitatav hoida seda autos, kaitstuna niiskuse ja mustuse eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.