Pukseerimine

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

 Oluline

Autot ei ole lubatud pukseerida, sest see võib kahjustada elektrimootorit. Selle asemel tuleb autot vedada selliselt, et selle kõik rattad on pukseerimisauto platvormil. Kumbki rattapaar ei tohi teega kokku puutuda.

Teise auto pukseerimine

Teise auto pukseerimisele kulub palju energiat – kasutage sõidurežiimi Constant AWD. Seejärel toimub hübriidaku laadimine ja auto sõiduomadused paranevad.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Käivitusabi

Auto käimatõmbamine pole lubatud, sest see kahjustab elektrimootorit. Kasuta abiakut, kui auto aku on tühi ja auto ei käivitu.

 Oluline

Auto pukseerimise teel käivitamise katsetega võite kahjustada elektrilist sõidumootorit ja katalüüsmuundurit.