Püsikiirusehoidja funktsioonide valimine ja aktiveerimine

Püsikiirusehoidja funktsiooni eelistamise korral saab selle valida keskekraanil enne roolinupu aktiveerimist. See kehtib kiirusepiiraja, püsikiirusehoidja (CC1), Pilot Assist* ja Adaptive Cruise Control* korral.

Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Puudutage Sõiduseaded ja aktiveerige soovitud funktsioon.
Kui soovitud funktsioon on valitud – vajutage selle aktiveerimiseks roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5.
Juhiekraanil olev näidik süttib – funktsioon käivitub ja hetkel kehtiv kiirus salvestatakse maksimaalse kiirusena.
Kui funktsioon on ooterežiimil – vajutage selle uuesti aktiveerimiseks roolinuppu P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5.
Juhiekraani püsikiirusehoidja tähised süttivad – auto järgib viimati salvestatud kiirust.
Kasutage roolinuppu P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, right arrow, et liikuda suvandite Pilot Assist* ja Adaptive Cruise Control* vahel.
Selleks, et iga uue sõidutsükli jaoks püsikiirusehoidja funktsioonide aktiveerimisel alati Pilot Assist säilitada:
Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Vajutage Sõiduseaded.
Aktiveerige Pilot Assist vaikimisi.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 võib kiirus järsku oluliselt suureneda.

Tingimused

Mistahes funktsiooni käivitamiseks peavad olema täidetud teatud tingimused.

Kiirusepiiraja ja automaatne kiirusepiiraja

 • Kiiruspiiraja saab aktiveerida pärast mootori käivitamist.
 • Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Kiirusehoidik

 • Kiirushoidiku ooterežiimist käivitamiseks peab auto kiirus olema vähemalt 30 km/h (20 mph).

Adaptive Cruise Control

 • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
 • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).

Pilot Assist

 • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
 • Sõidurea märgistused peavad olema selged ja auto peab suutma neid tuvastada.
 • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
 • Kiirus ei tohi olla suurem kui 140 km/h (87 mph).
 • Juht peab käed hoidma roolil.
 1. 1 Cruise Control
 2. * Lisavarustus/tarvik.