Lapselukkude aktiveerimine ja desaktiveerimine

Lapselukk takistab tagauste avamist seestpoolt. Elektriliste lapselukkude korral hoitakse ära ka elektrilise akna kasutamine tagaistmelt.

Lapselukk võib olla kas manuaalne või elektriline*.

Manuaalne lapselukk

P5-1507 Door with manual child lock with key blade
Manuaalne lapselukk. Mitte segamini ajada uste käsilukkudega.
Nupu keeramiseks kasutage võtmest eemaldatavat metallvõtit.
P5-Icon gray box AUks blokeeritakse seestpoolt avamise vastu.
P5-Icon gray box BUkse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

 Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte mõlemat tagaust.
  • Elektrilise lapse turvalukuga autodel ei ole manuaalset lapselukku.

Elektriline lapselukk*

Elektrilise lapseluku saab aktiveerida ja desaktiveerida kõigis süüteasendites, mis on suuremad kui 0. Süsteemi saab aktiveerida ja desaktiveerida kuni 2 minuti jooksul pärast auto väljalülitamist eeldusel, et ühtki ust ei avata.

P5-1507 Door switch electric child lock
Aktiveerimise ja desaktiveerimise nupp.

Tagumine lapselukk aktiveeritud

Kui nupu valgus süttib, siis on lapselukk aktiveeritud.

Kui lapselukk aktiveeritakse siis, kui auto on välja lülitatud, jääb see aktiivseks, kui auto järgmine kord käivitatakse.

  • Tagauksi ei saa seestpoolt avada.
  • Tagumisi elektrilisi aknaid saab juhtida ainult juhiukselt.

Tagumine lapselukk välja lülitatud

Kui nupu valgus ei põle, siis on lapselukk välja lülitatud.

  • Tagauksi saab avada seestpoolt ja elektrilisi aknaid saab tagaistmelt juhtida.

Tähised ja teated

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P6-20w37-DIM-ChildLock-ON
Tagumine lapselukk aktiveeritudLapselukk on aktiveeritud.
P6-20w37-DIM-ChildLock-OFF
Tagumine lapselukk deaktiveeritudLapselukk on desaktiveeritud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.