Omanikuvahetus siis, kui autoga on seotud Volvo Cars rakendus*

Omaniku vahetuse korral tuleb teha mõned sammud, mis on vajalikud selleks, et endine omanik rakendusest eemaldada ning anda uuele omanikule võimalus Volvo Cars rakenduse autoga ühendamiseks.

Auto müümine

Eelmine omanik peab kustutama auto ja Volvo Cars rakenduse vahelise seose. Omandisuhte lõppemisel toimub auto tehaseseadete automaatne taastamine, mistõttu kustutatakse profiilid, kasutaja andmed, seotud võtmed, isiklik seadistus jms.

Auto ostmine

Uus omanik peab Volvo Cars rakenduse autoga ühendama.

Omanikuvahetus riigi muutumisel

Täiendavad sammud on vajalikud juhul, kui auto ostetakse ja imporditakse teise riiki. Lisateabe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

  1. * Lisavarustus/tarvik.