Õhuringluse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhuringlus takistab paha välisõhu, heitgaaside jms sattumise salongi, kasutades salongis olevat õhku kliimasüsteemi kaudu uuesti.

Õhutsirkulatsiooni taimeri saab sisse või välja lülitada. Kui taimer on aktiveeritud, lülitub õhutsirkulatsioon 20 minuti möödumisel automaatselt välja.

Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
Vajutage iCup-2037-Icon three dots horizontal
Õhuringluse taimeri aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks valige soovitud seade valikus Retsirkulatsiooni taimer.