Võtme leviulatus

Võtme õigeks toimimiseks peab võti asuma autost õiges kauguses.

Füüsilised tõkked võtme ja auto vahel võivad tööulatust piirata või signaali täielikult blokeerida.

Võtme nuppude kasutamine

Võtme funktsioonidel, mida juhitakse nupuvajutusega, ulatub levi ligikaudu 20 m (65 jalga) kaugusele autost.

Kui auto ei reageeri nupuvajutustele, minge autole lähemale ja proovige uuesti.

Võtmeta süsteemi jaoks*

16w17 - SPA - S90 - Remote key range

Võtmeta kasutamiseks peab võti olema ligikaudu 1 kuni 1,5 m (3 kuni 5 jala) kaugusel auto ustest või pakiruumi kaanest.

 Märkus

Võtme toimimist võivad takistada ümbritsevad raadiolained, hooned, topograafilised tingimused jne. Autot saab alati lukustada/avada võtmeteraga.
  1. * Lisavarustus/tarvik.