Parkimine tõusul

Tõusul parkides tuleb alati veenduda, et seisupidur on aktiveeritud.

 Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

Kui auto on pargitud esiotsaga ülesmäge:

  • Keerata rattad äärekivist eemale.

Kui auto on pargitud esiotsaga allamäge:

  • Keerata rattad äärekivi poole.

Raske koorem tõusul

Raske koorem, nt järelkäru, võib järsul kallakul kaasa tuua auto tagasiveeremise seisupiduri automaatse vabastamise ajal. Selle vältimiseks tõmmake kohalt liikuma hakkamise ajal juhtnuppu üles. Vabasta juhtnupp, kui mootor hakkab vedama.