Lukustuse märguande seaded

Keskekraani seadistusmenüüs võite valida, kuidas auto lukustamisest või lukust avamisest märku annab.
Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Vajutage Juhtseadmed.
Valige, kas lukustamise/lukust avamise kinnitus aktiveerida või deaktiveerida.