Koormakinnitusaasad

Kasutage koormakinnitusaasu, et kinnitada nööre pakiruumis olevate esemete fikseerimiseks.
P5-1617-S90-load latching points

 Hoiatus

Lahtised või väljaulatuvad kõvad, teravad ja rasked esemed võivad tugeva pidurdamise ajal vigastusi tekitada.

Kinnitage suured ja rasked esemed alati turvavööga või pagasikinnitusrihmadega.

Seotud dokumendid