Eelsoojenduse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Eelsoojenduse/-jahutuse taimeri ajasätte saab vajadusest sõltuvalt sisse või välja lülitada.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Seisukliima.
Ajasätte sisse-/väljalülitamiseks vajutage sättest paremal asuvat nuppu.
Ajasätted lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.
  1. * Lisavarustus/tarvik.