Aktiivsed kurvituled*

Aktiivsed kurvituled on mõeldud kurvides ja ristmikel lisavalgustuse pakkumiseks. LED1-esituledega autol* võivad varustusastmest sõltuvalt olla aktiivsed kurvituled.
P5-1507-Active Bending Light, headlamp pattern
Tulede valgustusvihk ilma aktiivsete kurvituledeta (vasakul) ja aktiivsete kurvituledega (paremal).

Aktiivsed kurvituled järgivad rooli keeramist ja pakuvad täiendavat valgustust kurvides ja ristmikel, mis tagab juhile parema nähtavuse.

Funktsiooni tõrke korral süttib näidikupaneelil tähis P5-1507-Active Bending Light Symbol ning samal ajal kuvatakse juhi ekraanil selgitav tekst.

Aktiivsed kurvituled lülituvad sisse ainult nõrga päevavalgusega või pimedas, samuti, kui suunatule hoova pööratav võru on asendis P5-1707 Symbol AUTO. Auto peab ka sõitma ja lähituled peavad olema aktiveeritud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)