Haagise lampide kontrollimine*

Haagise ühendamisel – kontrollige enne ärasõitu, et haagise tuled oleksid töökorras.

Haagisetulede kontrollimine*

Automaatkontroll

Kui haagis on elektriliselt ühendatud, saab haagisetulede tööd kontrollida automaatse tulede aktiveerimise abil. Funktsioon aitab juhil kontrolliga haagisetulede toimimist enne sõitma asumist.

Kui haagis on haakeseadmega ühendatud, kuvatakse juhi ekraanil teade Haagisetulede kontroll Kontrollin tulesid?.
Teate kinnitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.
Käivitub tulede kontroll.
Väljuge autost ja kontrollige tulede tööd.
Kõik haagisetuled hakkavad vilkuma; seejärel süttivad need ükshaaval.
Veenduge, et kõik haagisetuled toimivad.
Mõne aja möödudes hakkavad kõik haagisetuled uuesti vilkuma.
Kontroll on lõppenud.

Haagise tagumised udutuled

Haagise ühendamisel ei pruugi auto tagumised udutuled mõnikord süttida. Sellisel juhul on tagumiste udutulede funktsioon lülitunud ümber üksnes haagisele. Sellisel juhul tuleb sõiduki liiklusohutuse tagamiseks kontrollida, et haagisel oleksid tagumised udutuled.

Tähised ja teated juhi ekraanil

Kui vähemalt üks haagise suuna- või pidurituli on katki, kuvatakse juhiekraanil sümbol ja teade. Juht peab enne sõidu alustamist kontrollima haagise ülejäänud tulesid käsitsi.

TähisTeade
P5P6-2037-iCup-Trailer turn indicator

Haagise parema suunatule rike

Haagise vasaku suunatule rike

P5P6-2037-iCup-Trailer brake light
Haagise piduritule rike

Kui haagise suunatuli on katki, siis vilgub ka juhiekraanil olev suunatule märgutuli tavapärasest kiiremini.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid