Laadimiskaabli juhtüksuse laadimise olek*

Laadimiskaabli juhtploki LED lamp näitab laadimise olekut laadimise ajal ning samuti olekut pärast laadimise lõpetamist1.
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Juhtseadme LED2-tuli.
 1. P5-Icon red circle 1LED-tuli

 Oluline

Veenduge, et laadimiskaablit käsitsetakse vastavalt kaasasolevas juhendis toodud soovitustele ja juhistele.
LEDStaatusSpetsifikatsioonSoovitatav tegevus
KustutatudLaadimine ei ole võimalik.Laadimiskaabel pole toiteallikaga ühendatud.
 1. Eemaldage laadimiskaabel seinakontaktist.
 2. Ühendage laadimiskaabel uuesti seinakontakti või kasutage teist seinakontakti.
 3. Kui probleem püsib – pöörduge Volvo müügiesindusse.
Valge tuliLaadimine on võimalik.Laadimiskaabel on valmis autoga ühendamiseks.
Kui LED-tuli on valge, aga laadimine pole võimalik:
 1. Eemaldage laadimiskaabel laadimispesast.
 2. Ühendage laadimiskaabel uuesti laadimispessa.
 3. Kui indikaator ei hakka umbes 10 sekundi jooksul valgelt vilkuma, siis eemaldage kõigepealt laadimiskaabel laadimispesast ja seejärel seinakontaktist.
 4. Ühendage laadimiskaabel uuesti seinakontaktiga ning seejärel auto laadimispesaga.
 5. Kui probleem püsib – pöörduge Volvo müügiesindusse.
Vilgub valge tuliLaadimine.

Auto elektroonikasüsteem on alustanud laadimist

Laadimine.

Oodake, kuni auto on täielikult laetud.
Põleb punaseltLaadimine ei ole võimalik.Ajutine viga.
 1. Eemaldage laadimiskaabel laadimispesast.
 2. Oodake veidi aega.
 3. Ühendage laadimiskaabel uuesti laadimispessa.
 4. Kui probleem püsib – pöörduge Volvo müügiesindusse.
Vilgub punaseltLaadimine ei ole võimalik.Kriitiline viga.
 1. Ühendage laadimiskaabel lahti laadimispesast ning seejärel seinakontaktist.
 2. Oodake veidi aega.
 3. Ühendage laadimiskaabel uuesti seinakontaktiga ning seejärel auto laadimispesaga.
 4. Kui probleem püsib – pöörduge Volvo müügiesindusse.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Puudutab laadimist 2. režiimi laadimiskaabliga.
 3. 2 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)