Õhu puhastamine*

Õhu puhastamist enne väljasõitu kasutatakse salongi õhukvaliteedi parandamiseks.

Õhu puhastamise saab käivitada otse keskekraanilt, kuid see algab ka automaatselt pärast eelkonditsioneerimise lõppu.

See funktsioon kasutab ventilatsiooni värske õhu puhumiseks salongi ja viib õhu läbi kliimasüsteemi salongi filtri.

Eelpuhastuse tsükli ajal saab Volvo Cars rakenduses jälgida salongi väikeste tahkeosakeste sisaldust (PM2,5).

  1. * Lisavarustus/tarvik.