Üldine teave elektriajami kohta

Autol on taaslaetav liitiumioon tüüpi hübriidaku. Elektrimootor veab autot põhiliselt väikestel kiirustel, bensiinimootor suurtel kiirustel ja aktiivsema sõidustiili korral.

Hübriidaku laadimine

2146-PHEV-Placement of charging inlet

Hübriidakut laetakse laadimiskaabi abil, kuid seda võib laadida ka ettevaatliku pidurdamise ja mootorpidurdamisega kui käigukang on asendis B. Hübriidakut võib laadida ka auto sisepõlemismootori abil. Auto käivitusaku laadimine toimub hübriidaku laadimise ajal.

Hübriidaku laadimisaeg sõltub kasutatavast voolutugevusest.

Sõidu ajal

Juhi ekraanil kuvatakse laadimist puudutav teave, valitud sõidurežiim, vahemaa aku tühjenemiseni ning hübriidaku laetuse tase (laadimiseks ühendatud auto korral kuvatakse protsentuaalne väärtus, %).

Autot on sõitmise ajal võimalik lülitada eri sõidurežiimidesse, nt ainult elektriga sõitmine, või juhul kui on vajalik suurem võimsus, siis elektri- ja bensiinimootori vedu korraga. Auto arvutab juhitavuse, sõidukogemuse, keskkonnamõju ja kütuse kokkuhoiu kombinatsiooni vastavalt valitud sõidurežiimile.

Temperatuuri mõju

Hübriidaku ja sellega seotud elektriajami süsteemid ning bensiinimootor ja selle ajamisüsteemid töötavad paremini õigel töötemperatuuril.

Kui hübriidaku temperatuur on vähem kui -10 °C (14 °F) või rohkem kui 40 °C (104 °F), siis võib see tähendada, et mõned auto funktsioonid on muutunud või kättesaamatud, kuna hübriidaku mahutavus väheneb väljaspool nimetatud temperatuuride vahemikku.

Elektrimootorit ei sa kasutada, kui aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.

Tähtis teave

 Märkus

Aja möödudes ja kasutuse käigus hübriidaku mahutavus väheneb veidi, mis võib tähendada bensiinimootori sagedasemat kasutust ja pisut suuremat kütusekulu.

 Hoiatus

Auto laadimine võib mõjutada siirdatud südamerütmuri või teiste meditsiiniseadmete tööd. Isikutel, kellel on siirdatud südamerütmur, on soovitatav enne laadimise alustamist konsulteerida arstiga.

 Hoiatus

Hübriidakut tohib välja vahetada ainult teeninduses ─ soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Väline mootorimüra

 Märkus

Kuna auto ei tekita ainult elektrimootori kasutamisel mingit mootorimüra, siis tekitatakse auto aeglasel liikumisel või tagurdamisel autost väljas kunstlikku taustamüra. Selle hoiatava müra eesmärk on tagada, et autost väljaspool olevad liiklejad, näiteks lapsed, jalakäijad, jalgratturid ja loomad autot hõlpsamini märkaksid ja saaksid otsasõitu vältida.

Kõrgepingevool

P5-1507-Symbol Elecric warning

 Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla. Neid komponente ja üleni oranže kaableid võib käsitleda ainult kvalifitseeritud personal.

Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.