Oluline teave tarvikute ja lisavarustuse kohta

Tarvikute ja lisavarustuse ebaõige ühendamine ja paigaldamine võib kahjustada auto elektrisüsteemi.

Volvo soovitab Volvo omanikel paigaldada ainult Volvo heakskiidu saanud autentseid Volvo tarvikuid ning lasta tarvikuid paigaldada ainult vastava väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnikutel. Mõned tarvikud toimivad üksnes vastava tarkvara installeerimisel sõiduki arvutisüsteemi.

Kasutusjuhendis kirjeldatud seadmeid ei pakuta kõikidele autodele – erinevused tulenevad turgude eripäradest ning kehtivatest riiklikest või kohalikest õigusaktidest.

Kasutusjuhendis kirjeldatud lisavarustus või tarvikud on tähistatud tärniga. Kui tekib küsimus, missugune on standard-, lisa- või erivastust, konsulteeri Volvo edasimüüjaga.

  • Volvo originaaltarvikuid kontrollitakse põhjalikult jõudluse, turvalisuse ja heitgaasikontrolli osas, et tagada nende kokkusobivus auto süsteemidega. Lisaks teab vastava väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnik, millise tarviku võib teie Volvole paigaldada. Enne oma autosse või autole tarviku paigaldamist pöörduge alati vastava väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehniku poole.
  • Võib juhtuda, et Volvo heakskiiduta tarvikuid pole teie autoga kokkusobivuse osas katsetatud.
  • Kui paigaldate tarvikuid, mida Volvo pole katsetanud, või kui lubate tarvikuid paigaldada isikutel, kellel puudub vastav kogemus, võib see negatiivselt mõjutada auto sõiduomadusi või ohutussüsteeme.
  • Kahjustused, mille on põhjustanud heakskiitmata või valesti paigaldatud tarvikud, ei kuulu uue auto garantii alla. Lisateavet garantii kohta leiate teenindus- ja garantiiraamatust. Volvo ei vastuta surmajuhtumite, vigastuste või kulude eest, mis tulenevad mitteoriginaaltarvikute paigaldamisest.

 Hoiatus

Juht vastutab alati auto ohutu kasutamise ning kohaldatavate õigusnormide ja määruste järgimise eest.

Lisaks on oluline autot hooldada Volvo soovituste, kasutusjuhiste ning teenindus- ja garantiiraamatu järgi.

Kui keskekraanil kuvatav teave ja muudest allikatest pärit teave erineb, tuleb alati lähtuda keskekraanil kuvatud teabest.