Aktiivne parkimisabi*

Park Assist Pilot (PAP1) aitab juhil autot parkimise ajal manööverdada. See funktsioon võib ka aidata paralleelselt parkimiskohalt välja sõites roolida.
P5-1507-PAP symbol På-Av

Funktsioon kontrollib kõigepealt, kas ruumi on piisavalt, ja aitab seejärel juhil auto parkimiskohale roolida.

Keskekraan kuvab sümbolite, graafika ja teksti abil toimingud, mida teha ning annab teada, millal neid täpselt teha tuleb.

 Hoiatus

 • Kaamera parkimisanduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
 • Olge eriti ettevaatlik, kui auto lähedal on inimesi ja loomi.
 • Pidage meeles, et parkimisel võib auto esiosa liikuda vastutuleva liikluse suunas.

 Hoiatus

 • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
 • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

 Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

 • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
 • Järgida keskekraanil olevaid juhiseid
 • Valida käik (edasi/tagasi) - helisignaal näitab, millal juht peaks käiku vahetama
 • Hoida ohutut kiirust
 • Pidurdada ja peatada auto
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Park Assist Pilot

Kas sellest oli abi?