Driver support system

Auto on varustatud juhti abistavate (aktiivselt või passiivselt) eri süsteemidega.

Näiteks aitavad süsteemid juhil teha järgmist.

  • Säilitada määratud kiirust.
  • Säilitada kindlat pikivahet eesoleva sõidukiga.
  • Ära hoida kokkupõrget, andes juhile hoiatuse ja pidurdades autot.
  • Aitavad juhil parkida.

Mõni süsteem on auto standardvarustuses, mõne saadavus oleneb turust.

 Hoiatus

Funktsioonid on täiendavad abivahendid. Nendega ei saa alati kõiki olukordi lahendada.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate liikluseeskirjade ja õigusnormide järgimise eest.

Kas sellest oli abi?