Funktsiooni Connected Safety piirangud

Sisselülitatud ohutuledega sõidukeid või libedat teelõiku puudutavat teavet ei pruugi alati olla võimalik sama piirkonna sõidukite vahel edastada.
See võib juhtuda järgmiste asjaolude tõttu.
  • Halb või puuduv Interneti-ühendus.
  • Libedal teepinnal olevate sõidukite manöövrid on liiga nõrgad rehvide ja teepinna väikese haarduvuse tuvastamiseks, nt roolimine, kiirendamine või pidurdamine.
  • Väikese haarduvusega või sisselülitatud ohutuledega sõidukitel pole need funktsioonid aktiveeritud.
  • Väikese haarduvusega või sisselülitatud ohutuledega sõidukitel need funktsioonid puuduvad.
  • Puuduva või halva GPS-signaali tõttu ei pruugi hoiatamist toimuda.
  • Väikese haarduvuse tuvastamine või ohutulede aktiveerimine toimus teel, mida Volvo Cars andmebaasis pole.
  • Connected Safety pole kõigis riikides kasutatav ja ei kata kõiki piirkondi – Volvo edasimüüjalt saate teavet piirkondade kohta.

 Hoiatus

  • Teatud olukordades võib süsteem libeda teelõigu kohta anda valehoiatuse.
  • Funktsioon ei suuda mõnikord tuvastada sõidukeid, mille ohutuled on sisse lülitatud, või libedaid teid.