Interior Air Quality System*

Interior Air Quality System (IAQS) on täisautomaatne õhu kvaliteedi süsteem, mis eraldab õhust gaasid ja osakesed, et vähendada lõhna ja saasteainete sattumist salongi.

IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP) süsteemist, mis puhastab salongiõhku saastest, nt tolm, süsivesinikud, lämmastikoksiidi ja maapinnalähedane osoon.

Kui õhukvaliteedi andur tuvastab, et välisõhk on saastatud, suletakse õhu sissepääs ja aktiveeritakse taasringlus.

 Märkus

Salongi õhu kvaliteedi parandamiseks peab õhukvaliteedi andur alati aktiveeritud olema.

Külmas kliimas on õhuringlus piiratud udu tekkimise vältimiseks.

Udu tekkimisel puhastage tuuleklaasi, külgaknaid ja tagaakent sulatusfunktsioonide abil.

  1. * Lisavarustus/tarvik.