Õhuringluse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhuringlus takistab paha välisõhu, heitgaaside jms sattumise salongi, kasutades salongis olevat õhku kliimasüsteemi kaudu uuesti.
Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button recirculation
Puudutage õhuringluse nuppu.
Õhuringlus lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

 Oluline

Kui õhk ringleb autos liiga kaua, võivad autoaknad seest uduseks muutuda.

 Märkus

Õhuringlusseadet ei saa käivitada, kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur on käivitatud.

 Märkus

Kui õhukvaliteedi andur tuvastab, et välisõhk on saastunud, siis lõpetatakse automaatselt välisõhu sisselase ja aktiveeritakse õhuringlus.