Rakenduste kustutamine

Rakenduste desinstallimiseks on mitu võimalust1.

Rakenduste desinstallimine rakenduse kuval

Avage rakenduse vaade iCup-2037-App view symbol.
Rakenduse kustutamiseks puudutage ja hoidke sõrm rakendusel, nii et allosas kuvatakse prügikasti tähis.
Lohistage rakendus prügikasti, seejärel vabastage sõrm.
Kinnitage kustutamist.

Rakenduste desinstallimine menüüs Sätted

Avage keskekraani allosas Sätted iCup-2037-Settings symbol.
Valige Privaatsus.
Liikuge valikusse Rakendused.
Valige kõigi installitud rakenduste kuvamine ning seejärel valige rakendus, mida tahate desinstallida.
Valige rakenduse desinstallimine ja kinnitage selle eemaldamine.

 Märkus

Kui eemaldatav rakendus on paanil ainus, siis tuleb see desinstallida menüüs Sätted.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Autoga kaasasolevaid nn. põhirakendusi ei saa desinstallida. Sellised on näiteks telefoni või raadio* rakendused.