Volvo ID loomine

Autoga seotud Volvo teenuste kasutamiseks tuleb luua Volvo ID, nt. Volvo Cars rakenduses.

Volvo ID loomine Volvo Cars rakendusega

Laadige Volvo Cars rakenduse1 viimane versioon telefoni.
Valige Volvo ID loomine.
Kuvatakse veebileht Volvo ID loomiseks.
Sisestage isiklik e-posti aadress või mobiiltelefoni number.
Järgige e-posti aadressile/mobiiltelefoni numbrile automaatselt saadetud juhiseid.
Volvo ID on loodud ja kasutamiseks valmis.

Volvo ID loomine Volvo Cars veebisaidi vahendusel

Avage volvoid.eu.volvocars.com/Account. Valige Volvo ID loomine.
Sisestage isiklik e-posti aadress või mobiiltelefoni number.
Järgige e-posti aadressile/mobiiltelefoni numbrile automaatselt saadetud juhiseid.
Volvo ID on loodud ja kasutamiseks valmis.
  1. 1 Rakenduse saab alla laadida nt Apple App Store või Google Play poest.