Connected Safety aktiveerimine ja desaktiveerimine

Selleks, et funktsioon Connected Safety saaks teeoludega seotud teavet teiste sõidukitega jagada, tuleb see valikus Volvo privaatsusseaded kinnitada.

Privaatsussätted

Profiili pole sisse logitud:
Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Vajutage Privaatsus
Seejärel puudutage Privaatsus ja kinnitage Connected Safety.
Profiili on sisse logitud:
Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Vajutage Profiilid.
Seejärel puudutage Privaatsus ja kinnitage Connected Safety.

Interneti-ühenduse puudumine ei takista juhi teavitamist libeda teelõigu tuvastamisel. Funktsiooni Connected Safety täielikuks tööks peab auto olema ühendatud Internetiga.