Tegevused seisupiduri rikke korral

Kui seisupiduri deaktiveerimine või aktiveerimine pole ka pärast mitut katset võimalik, võtke ühendust volitatud Volvo töökojaga.

Kui asute sõitma ja seisupidur on rakendatud, kostab hoiatussignaal.

Kui auto on vaja enne võimaliku rikke kõrvaldamist parkida, tuleb rattad pöörata nii, nagu pargiksite kaldpinnal, ja viia käigukang asendisse P.

Madal akupinge

Kui akupinge on liiga madal, ei saa seisupidurit vabastada ega rakendada. Kui akupinge on liiga madal, kasuta abiakut.

Piduri hõõrdkatte vahetamine

Tagumised piduriklotsid tuleb elektrilise seisupiduri konstruktsiooni tõttu teeninduses vahetada – soovitame volitatud Volvo teenindust.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

TähisSpetsifikatsioon
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol
Kui sümbol vilgub, on ilmnenud tõrge. Vt juhiekraanile ilmuvat teadet.
P5P6-2037-iCup-Brake control symbol
Viga pidurisüsteemis. Vt juhiekraanile ilmuvat teadet.
P5P6-2037-iCup-Parking brake information symbol
Juhiekraani teabesõnum.