Esiklaasinäidiku sätted*

Reguleerige esiklaasi ekraani asendit, eredust või pööramist.

Süsteemi sätted

Sätted saab määrata, kui auto on käivitatud ja tuuleklaasil kuvatakse projitseeritud kujutis.

Vajutage iCup-2037-Settings symbol.
Valige Juhtseadmed.
Valige reguleeritav seade valikus Näidikud.

Asendi või ereduse reguleerimine

Ekraanil olev teave kohandub automaatselt taustavalguse tingimustega. Eredust mõjutab ka auto teiste ekraanide ereduse reguleerimine.

Klõpsake reguleeritaval seadel.

Asendi või ereduse reguleerimiseks saate kasutada rooli parempoolset klahvistikku.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
  1. P5-Icon red circle 1Heleduse vähendamine
  2. P5-Icon red circle 2Heleduse suurendamine
  3. P5-Icon red circle 3Asendi tõstmine
  4. P5-Icon red circle 4Asendi langetamine
  5. P5-Icon red circle 5Kinnitus

Pööramine

Kuva tuleb pärast tuuleklaasi või kuvaseadme väljavahetamist võib-olla pöörata.

Klõpsake reguleeritaval seadel.

Kuva pööramiseks saate kasutada rooli parempoolset klahvistikku.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
  1. P5-Icon red circle 1Pööra vastupäeva
  2. P5-Icon red circle 2Pööra päripäeva
  3. P5-Icon red circle 3Kinnitus
  1. * Lisavarustus/tarvik.