Apple® CarPlay®*

CarPlay1 annab teile võimaluse muusika kuulamiseks, kõnede tegemiseks, juhiste saamiseks, sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Siri® kasutamiseks, seda kõike, ilma et peaksite juhtimiselt tähelepanu kõrvale pöörama.

CarPlay töötab valitud iPhone®2 mudelitega. Kui autos ei ole juba CarPlay tuge, siis on võimalik seda hiljem paigaldada. Tarvara CarPlay installimiseks võtke ühendust Volvo esindusega.

Teave selle kohta, milliseid rakendusi toetatakse ja millised iPhone mudelid nendega ühilduvad, on saadaval Apple kodulehel: www.apple.com/ios/carplay/. Pange tähele, et Volvo ei võta vastutust rakenduse CarPlay sisu eest.

Kui kasutate kaardirakendust CarPlay kaudu, kuvatakse juhised juhi ekraanil. Kaardi kuvamiseks peab teekonna kirjeldus olema aktiivne.

Kui navigeerimine käivitatakse Apple CarPlay kaudu, lõpetatakse sisemine pöördehaaval juhendamine.

CarPlay rakendusi saab kasutada keskekraani, teie iPhone telefoni või rooli parempoolse klahvistikuga. Rakendusi saab hääljuhtida rakendusega Siri. Hoidke roolil nuppu P5–1507–Voice control button all ja käivitage hääljuhtimine Siri abil; nupuvajutus käivitab auto enda hääljuhtimissüsteemi. Kui Siri katkeb liiga vara, hoidke roolil nuppu P5–1507–Voice control button allavajutatuna.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saadavus võib oleneda riigist.
  3. 2 Apple, CarPlay, iPhone ja Siri on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.