Auto kaugkäivitamine Volvo Cars rakendusega*

Kasutades Volvo Cars rakendust, saab auto käivitada kaugjuhtimise teel, et seda mugava temperatuurini soojendada või jahutada.1

Mida auto kaugkäivitamisel silmas pidada

Enne funktsiooni kasutamist peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 • Auto on lukustatud.
 • Autovõtmed ei ole autos.
 • Mootoriruumi kaas on lukustatud.
 • Auto on pargitud ja käigukasti hoob on parkimisasendis.
 • Mootor ei tööta.
 • Auto on järelevalve all.
 • Autos või selle ümber ei ole inimesi ega loomi.
 • Auto ei ole pargitud suletud alas/piirkonnas, kus puudub piisav ventilatsioon.
 • Inimesed, kes puutuvad autoga otseselt kokku (nt hooldustööd tegevad isikud müügiesinduses või auto läheduses mängivad lapsed), ei ole ohustatud.
 • Seaduse järgi on funktsiooni kasutamine lubatud määratud ajal.

Süsteem kontrollib enne auto käivitamist ka järgmist.

 • Mootori seisukord on OK (puuduvad kriitilised veakoodid).
 • Piisav kütusetase (üle 8 liitri, (2,11 USA gallonit)).

Kasutussoovitused leiate ka Volvo Cars-rakendusest.

Auto kaugkäivitamine

Auto käivitamisel veenduge, et auto asub kohas, kus seda on võimalik käivitada vastavuses kohalike keskkonnaeeskirjade ja -seadustega.
Minge vahekaardile Px-2037-VOC app icon Home ja puudutage ikooni Px-2417-VC app remote start icon.
Sisestage minutite arv (1-15), mille jooksul kavatsete sõitu alustada. Kinnitage, et soovite auto käivitada ning identifitseerige ennast, kasutades telefoni teel lukust avamise meetodit, nt. PIN kood, salasõna, muster, TouchID või FaceID.

 Märkus

Ohutuse mõttes ei ole võimalik autoga pärast rakendusega Volvo Cars kaugkäivitamist sõitu alustada. See funktsioon on aktiivne, kuni vajutate piduripedaali alla ja keerate süütenuppu.

Auto saab rakenduse Volvo Cars selle funktsiooniga kaks korda järjest aktiveerida, seejärel tuleb auto aktiveerida võtmega enne, kui seda saab uuesti rakenduse funktsiooniga teha.

Kui auto kaugkäivitamise ajal on külm, aktiveeritakse automaatselt ka sellised funktsioonid nagu istmesoojendus, küljepeegli soojendus ja tagaaken.

Kliimaseadme kaugkäivitamine

Kliimaseadet saab kliimaseadet käivitada kaugjuhtimise teel ilma autot käivitamata.2 Lugege kliimaseadme kaugkäivitamise kohta eraldi jaotisest.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 3. 2 Kehtib pistikhübriididele ja kütusesoojendiga autodele.