Pesuvedeliku lisamine

Klaasipesuvedelik on vajalik esitulede ja tuuleklaasi puhastamiseks. Kui temperatuur langeb alla külmumispunkti, tuleb kasutada antifriisiga klaasipesuvedelikku.

P5-1617 S90 V90-Refiling washer fluid

 Märkus

Kui anumas on alles ligikaudu üks liiter (1 kvart) klaasipesuvedelikku, kuvatakse juhiekraanil teade Lisage Pesuvedeliku tase madal koos sümboliga P5-1507-Washer fluid-symbol.
Kui juhi ekraanile ilmuvad korraga Lisage Pesuvedeliku tase madal teade ja P5-1507-Washer fluid-symbol sümbol, siis on aeg klaasipesuvedelikku lisada
Kasutage kapoti avamiseks salongis asuvat hooba ja seejärel kapotikaane eesserva all asuvat hooba.

Avage klaasipesuvedeliku paagi kork.

Klaasipesuvedelik täidetakse sinise korgiga mahutisse. Anumat kasutatakse esiklaasi- ja esitulepesuri jaoks*.

Lisage klaasipesuvedelikku.
Sulgege klaasipesuvedeliku paagi kork ja seejärel sulgege kapott.

Ettenähtud kvaliteet: Volvo soovitatav pesuvedelik – kaitseks külmumise eest külma ilma korral ja külmumistemperatuuridel.

 Oluline

Kasutage Volvo originaalset klaasipesuvedelikku või selle võrdväärset pesuvedelikku, mille soovitatav pH tase jääb vahemikku 6 kuni 8; lahjendage (nt 1:1 neutraalse veega).

 Oluline

Külmumistemperatuuri puhul kasutage antifriisi sisaldavat pesuvedelikku, et vedelik ei jäätuks pumbas, anumas ja voolikutes.

Mahutavus:

  • Tulede pesuriga sõidukid: 5,5 liitrit (5,8 kvarti).
  • Tulede pesurita sõidukid: 3,5 liitrit (3,7 kvarti).
  1. * Lisavarustus/tarvik.