Keskekraani vaated

Keskekraan lülitub juhiukse avamisel automaatselt sisse.

Avakuva

Avakuva ilmub ekraani käivitamisel. Sellel on neli alamkuva.

On võimalik valida, milliseid rakendusi soovite avakuva alamkuvadel näidata. Rakenduste kuval valitud rakendus käivitatakse avakuva vastavast alamkuvast.

Alamkuvad on dünaamilised ja näitavad viimati kasutatud rakendusi, nt. navigeerimine, meedia või telefon. Soovitud rakenduse laiendamiseks puudutage seda või tõmmake paanil sõrmega vasakult paremale, et vaadata teisi rakendusi.

Olekuväli

Auto toimingud kuvatakse ekraani ülaosas. Olekuväli näitab muuhulgas aktiivset kasutajaprofiili, võrgu ja ühenduse teavet ning kella.

Teavituste kuva

Auto teavitused koondatakse ekraani ülaossa.

Teavituste kuvale juurdepääsu saamiseks lohistage sakki allapoole. Siin kuvatakse näiteks vastamata kõned või autot puudutav teave. Uue teavituse korral on teavituste kuva sümbol sinist värvi. Kasutajaprofiilid on juurdepääsetavad ka teavituste kuvas.

Teavituste kuvast väljumiseks puudutage teavitustest kaugemal või avakuvanupul või tõmmake sõrmega ülespoole. Seejärel on alumine kuva jälle nähtaval.

Kliimakuva

Rakenduse kuva nupud, seaded ning levinumad kliimaseaded, näiteks temperatuur ja istmesoojendus, on kättesaadavad ekraani alaservas.

Puudutage keskekraani alumises keskosas olevat temperatuuri nuppu, et avada kliimakuva, kust leiate rohkem seadistusvõimalusi.

Kliimakuva sulgemiseks vajutage avakuvanuppu.

Kaamera vaade

Kaamera vaade käivitub automaatselt R käigu kasutamisel.

Kaamera vaade näitab parkimisabi kaameraid (PAC1), mille abil on võimalik luua 360° vaade ning samuti on võimalik eraldi vaadata esimest, tagumist, vasakut või paremat kaamerat.

Kaamera vaade sulgub automaatselt, kui auto liigub teatud kiirusel või kui puudutate iCup-2037-Camera view symbol või vajutate avakuvanuppu.

Rakenduse vaade

Puudutage keskekraani allosas asuvat iCup-2037-App view symbol.

Rakendusevaate kaudu saab juurdepääsu autos eelnevalt installitud ja alla laetud rakendustele. Rakendusevaates on võimalik alla laadida ja installida täiendavaid rakendusi. Siit leiate ka kasutusjuhendi.

Rakenduse täisekraanirežiimis avamiseks puudutage rakendust.

Kasutajaprofiilid

Kasutajaprofiilide vaatamiseks lohistage teavituste akent allapoole.

Auto paljusid sätteid saab kohandada kasutaja eelistuste järgi ja siis salvestada erinevates kasutajaprofiilides.

Profiili salvestatavad seaded hõlmavad muuhulgas ekraanide, peeglite, esiistmete, navigatsioonisüsteemi, heli- ja meediumisüsteemi, keele ning hääljuhtimise seadeid.

Teavituste vaates saate lisada profiile, välja logida või profiili vahetada.

  1. 1 Park Assist Camera