Süsteemi mõõtühikute muutmine

Ühikute seadeid saab muuta keskekraanilt.
Vajutage iCup-2037-Settings symbol.
Liikuge edasi menüüsse Süsteem, Ühikud.
Valige soovitud standardühikud näiteks kauguse, kiiruse ja temperatuuri jaoks.
Juhiekraani ja keskekraani ühikuid muudetakse.