Auto ja Volvo Cars rakenduse* vahelise seose eemaldamine

Enne Volvo Cars rakenduse desinstallimist tuleb veenduda, et rakenduse ja auto vaheline sidumine on tühistatud või et teie auto omandiõigus on rakenduses korrektselt lõpetatud. Kui Volvo Cars rakendus lihtsalt kustutatakse, siis võib tulevikus auto ühendamisega probleeme esineda.

Omandiõiguse lõpetamine Volvo Cars rakenduses

Auto müümise korral tuleb omandiõigus ning Volvo Cars rakenduse ja auto vaheline sidumine rakenduses administraatoriõigustega konto kaudu lõpetada. Kui teil puudub ligipääs rakendusele, võtke ühendust Volvo müügiesindajaga ja selgitage, et soovite oma autot müüa.

Omandiõiguse lõpetamiseks ja sidumise eemaldamiseks:
Liikuge valikule Ühendatud autod vahelehel Px-2037-VOC app icon Profile.
Valige vastav auto.
Vajutage Ma ei ole enam selle Volvo omanik ja järgige rakenduses toodud juhiseid.
Kasutaja ajalugu ja teised kasutajakontod kustutatakse pärast seda, kui olete omandiõiguse lõpetanud. Lisaks toimub auto tehaseseadete automaatne taastamine, mistõttu kustutatakse profiilid, kasutaja andmed, seotud võtmed, isiklik seadistus jms.

Volvo ID on isiklik ja seetõttu seda ei pea auto müümisel muutma ega kustutama.

Kui tahate oma kontaktandmed edasimüüja süsteemist kustutada, siis võtke ühendust oma Volvo edasimüüjaga.

Auto ja ühendatud telefoni vahelise seose eemaldamine

Ühendatud telefoni ja auto vahelise seose saab eemaldada kas Volvo Cars rakenduses või auto keskekraanilt. Kõiki autoga ühendatud telefone saavad vaadata ja ühendust eemaldada administraatoriõigustega kasutajad. Teised kasutajad saavad vaadata ja lahti ühendada ainult oma telefoni.

Rakenduse Volvo Cars kaudu

Liikuge valikule Ühendatud autod vahelehel Px-2037-VOC app icon Profile.
Valige vastav auto.
Vajutage Ühenda lahti selle üksuse kõrval, mida soovite lahti siduda ning järgige rakenduses toodud juhiseid.

Keskekraanil

Liikuge valikusse iCup-2037-Settings symbol.
Valige Profiilid.
Valige Volvo Cars rakenduse seadmed.
Puudutage telefoni, mille ühendust soovite eemaldada ning valige Seo see telefon lahti.
  1. * Lisavarustus/tarvik.