Pukseerimine

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Ettevalmistused ja pukseerimine

 Oluline

Mõne käigukasti variandi puhul saab käigu parkimisasendist välja võtta ainult siis, kui mootor töötab. Pukseerimiseks pöörduge volitatud Volvo teenindusse või kutsuge kohale professionaalne abi.

 Oluline

Võtke arvesse, et autot võib pukseerida ainult edaspidi.

  • Ärge pukseerige automaatkäigukastiga autosid kiirustel üle 80 km/h (50 miili/h) või rohkem kui 80 km (50 miili) kaugusele.

 Hoiatus

  • Süüteasend II peab olema aktiivne – süüteasendis I inaktiveeritakse kõik turvapadjad.
  • Auto pukseerimisel hoidke võti alati autos.

 Hoiatus

Piduri- ja roolivõimendi ei tööta, kui mootor on välja lülitatud – pidurit tuleb vajutada umbes 5 korda tugevamalt ja rooli on tavalisest palju raskem keerata.
Lülitage ohutuled sisse.
Fikseerige puksiirköis puksiiraasa.

Seadke auto süüteasendisse II – pöörake käivitusnuppu kellaosuti liikumise suunas ilma piduripedaali alla vajutamata ning hoidke nuppu selles asendis umbes 4 sekundit. Seejärel vabastage nupp – see liigub automaatselt algasendisse.

Viige käigukang neutraalasendisse ja vabastage seisupidur.

Kui akupinge on liiga madal, ei saa seisupidurit vabastada. Kui akupinge on liiga madal, kasuta abiakut.

Pukseeriv sõiduk võib nüüd alustada pukseerimist.
Liigse jõnksutamise vältimiseks vedava auto aeglustamisel hoidke puksiirköis pingul ja jalga kergelt piduripedaalil.
Seismajäämiseks ole valmis pidurdama.

Käivitusabi

Ärge tõmmake autot mootori käivitamiseks teise autoga. Kasuta abiakut, kui auto aku on tühi ja auto ei käivitu.

 Oluline

Mootori käimatõmbamine võib kaasa tuua katalüüsmuunduri rikke.