Kapotikaane avamine ja sulgemine

Kapotikaant saab avada salongis oleva hoova ning kapotikaane eesserva all oleva hoova abil. On tähtis järgida sulgemise juhiseid ning kontrollida, et kapott oleks pärast lahtiolekut täielikult suletud.

Ava kapott

P5-1507 Opening hood
P5-Icon red arrow 1Tõmmake pedaalide kõrval asuvast hoovast, mis vabastab kapoti selle täielikult lukustatud asendist.
P5-1617-S90/V90 Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Keerake kapotikaane all olevat käepidet vastupäeva ning vabastage riiv ja tõstke kapott üles.

Hoiatus - kapott pole kinni

P6-2037-General warning triangle

Avatud kapotist annab märku hoiatussümbol ja graafiline kujutis juhiekraanil ning helisignaal.

 Märkus

Kui auto näitab, et kapott on avatud, kuigi see on täiesti suletud – avage kapott ja järgige uuesti sulgemise juhiseid. Kui probleem püsib, siis külastage teenindust – soovitatavalt volitatud Volvo teenindust.

Sulgege kapott

 Hoiatus

Muljumise vältimiseks veenduge, et midagi ei jää sulguva kapoti vahele.

Langetage kapotti, kuni see jõuab kapotiluku riivini.

Suruge mõlema käega kapotile, et see täielikult sulgeda.
Kapott peab kuuldavalt mõlemalt poolt lukustuma.
Kontrollige, kas kapott on nõuetekohaselt lukus ja täiesti suletud.

 Hoiatus

Ärge sõitke kunagi avatud kapotiga autoga.

Kontrollige, kas kapott on pärast selle avamist uuesti täiesti suletud.

Kui auto hoiatab või näitab, et kapott on avatud, või kui esineb muid viiteid sellele, et see pole täiesti suletud – peatuge koheselt ja sulgege kapott korralikult.