Püsikiirusehoidja funktsioonide desaktiveerimine

Püsikiirusehoidja funktsioonide desaktiveerimiseks kasutage roolil asuvat nuppu. Seejärel lülitub funktsioon ooterežiimile. See kehtib kiirusepiiraja (SL1), automaatse kiirusepiiraja (ASL2), püsikiirusehoidja (CC3) ja Pilot Assist* korral.

Vajuta rooli nuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5.
Juhiekraanil olev tähis ja märgutuled on kustunud – valitud püsikiirusehoidja funktsioon läheb ooterežiimile.

Kui keskekraanil valitakse erinev funktsioon, siis juhiekraani tähis ja marker, mis näitab varem valitud funktsiooni, peidetakse – seadistatud/salvestatud maksimaalne kiirus kustutatakse.

 Hoiatus

Kui püsikiirusehoidja funktsioonid on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
  1. 1 Speed Limiter
  2. 2 Automatic Speed Limiter
  3. 3 Cruise Control
  4. * Lisavarustus/tarvik.