Auto käivitamine abiakuga

Kui aku on tühi, saab auto käivitada teisest akust tuleva vooluga.

Käivitusjuhtmetega käivitamiseks on vaja juurdepääsu teise auto 12 V akule ja käivitusjuhtmeid.

 Oluline

Kerghübriidautode laadimispunktid on mõeldud ainult auto enda abiakult käivitamiseks. Ärge kasutage kerghübriidide laadimispunkte teiste autode käivitamiseks – laadimise vooluahela kaitse võidakse üle koormata ja see võib välja lülituda.

Kerghübriidautodel võib käivitusaku tühjenemise põhjuseks olla ülekoormatud kaitse, mis laadimist takistab. Kaitsme läbipõlemise korral kuvatakse juhiekraanil teade 12 V aku kaitsme rike, vajab hooldust. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-1507-Connect jumper cables
Laadimispunktid oma auto käivitusabiga käivitamiseks. Mootoriruumi välimus võib auto mudelist ja varustuse tasemest olenevalt olla erinev.

Autot abiakuga käivitades tuleb toimi lühiste ja muu kahju vältimiseks järgmiste juhiste kohaselt:

Lülitage auto elektrisüsteem süüteasendisse 0.
Veenduge, et voolu andva aku pinge on 12 V.
Kui aku on paigaldatud teise autosse – lülitage selle mootor välja ja veenduge, et autod ei puutu kokku.
Ühendage üks punaste juhtmete klamber voolu andva aku plussklemmi külge (1).

 Oluline

Ühendage käivituskaabel ettevaatlikult, vältides lühise tekkimist ja teiste komponentidega kokkupuutumist mootoriruumis.
Avage pluss-laadimispunkti kate (2).
Kinnitage punase käivituskaabli teine klamber auto pluss-laadimispunkti külge (2).
Ühendage üks mustade juhtmete klamber voolu andva aku miinusklemmi külge (3).
Kinnitage musta käivituskaabli teine klamber auto miinus-laadimispunkti külge (4).
Veenduge, et käivituskaabli klambrid on kindlalt kinnitatud. Kehv ühendus võib põhjustada sädemete teket või klambrite vallandumist käivituskatse ajal.
Käivitage voolu andva auto mootor ja laske sellel mõni minut töötada tavalisest tühikäigust suuremate pööretega ligikaudu 1500 p/min.
Käivitage tühjenenud akuga auto mootor.

 Oluline

Ärge puutuge käivitamisel kaabli ja auto vahelisi ühendusi. Sädemete tekkimise oht.

Eemaldage käivituskaablid vastupidises järjekorras - kõigepealt must ja seejärel punane.

Veenduge, et musta käivituskaabli kumbki klamber ei puutu kokku auto pluss-laadimispunkti, voolu andva aku plussklemmi ega punase käivituskaabli klambriga.

 Hoiatus

Kerghübriid tüüpi autodel on komponendid, mis töötavad 48 V pingega, mis võib valesti käsitsemise korral ohtlik olla. Ärge puudutage komponente, mida pole kasutusjuhendis selgelt käsitletud.

  • 48 V abiakut ei tohi kasutada auto käivituskaablitega käivitamiseks.
  • Väliseid elektriseadmeid ei tohi mitte mingil juhul ühendada 48 V akuga.
  • 48 V akut tohib hooldada ja vahetada vaid teeninduses; soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

 Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
  • Ärge suitsetage aku läheduses.

 Märkus

Kui käivitusaku laetuse olek (SoC) on nii madal, et auto tavapärased elektrifunktsioonid ei tööta ja mootor käivitatakse teise aku või akulaadija pealt, võib aktiveeruda ka funktsioon Start/stop. Kui funktsioon Start/stop peatab seejärel mootori peagi automaatselt, võib juhtuda, et mootori automaatne käivitamine nurjub, kuna akul pole olnud laadimiseks piisavalt aega.

Kui auto on käivitatud teise aku pealt või kui aku laadimiseks akulaadijaga pole piisavalt aega, siis funktsioon Start/stop ajutiselt inaktiveeritakse, kuni auto on aku piisavalt täis laadinud. Välitemperatuuril ligikaudu +15 °C (ligikaudu 60 °F), tuleb autol lasta akut laadida vähemalt 1 tund. Kui välistemperatuur on madalam, võib laadimisaeg pikeneda 3–4 tunnini. Akut on võimaluse korral soovitatav laadida välise akulaadijaga.