Õhujaotus

Kliimaseadmesüsteem jaotab sissetuleva õhu salongis paljude ventilatsiooniavade vahel.

Automaatne ja manuaalne õhujaotus

Kui automaatselt reguleeritav kliimaseade töötab, toimub õhuringlus automaatselt. Vajadusel saab õhuringlust ka käsitsi juhtida.

Reguleeritavad ventilatsiooniavad

Mõni auto ventilatsiooniava on reguleeritav, mis tähendab, et saate ventilatsiooniava õhuvoolu suunamiseks avada/sulgeda.

P5-21w40-Air distribution S/V90
Reguleeritavate ventilatsiooniavade asukoht salongis.
  1. P5-Icon red circle 1Kahevööndilise kliimaga salong: neli ventilatsiooniava asuvad armatuurlaual ja üks mõlemal esi- ja tagauksevahelisel uksepostil.
  2. P5-Icon red circle 2Neljavöödilise kliimaga salongi lisa* : kaks tunnelkonsooli tagaosas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.