Start/stop funktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine

Start/stop funktsioon on auto käivitamise järel saadaval. Kui funktsioon on aktiveeritud, siis lülitub mootor ajutiselt välja. Mootor käivitub automaatselt, kui funktsioon on desaktiveeritud või kui auto seda vajab.

Start/stop funktsiooni aktiveerimine

Vajutage piduripedaali ja hoidke see all.
Start/stop funktsioon aktiveeritakse ja mootor lülitatakse välja.

 Märkus

  • Mõnel juhul aktiveeritakse Start/Stop funktsioon enne auto täielikku seismajäämist.
  • Kui kohanduv püsikiiruse hoidja või Pilot Assist on aktiveeritud, siis aktiveeritakse Start/Stop funktsioon mõni sekund enne seda, kui auto täielikult paigale jääb.

 Märkus

Kõik auto tavapärased süsteemid, näiteks valgustus ja raadio, töötavad normaalselt ka siis, kui Start/Stop funktsioon on aktiveeritud.

Kuid mõne seadme funktsioon, näiteks kliimaseadme ventilaatori kiirus või kõlari helitugevus võib olla ajutiselt vähendatud.

Start/stop funktsiooni desaktiveerimine

Vabastage piduripedaal või vajutage õrnalt gaasipedaali.
Start/stop funktsioon deaktiveeritakse ja mootor käivitub.

 Märkus

Kui Start/Stop funktsioon on aktiveeritud ja:

  • funktsioon Automaatne pidurdamine paigalseisu ajal (Auto hold) on aktiveeritud, mootori käivitamine viibib kuni gaasipedaali surumiseni
  • kohanduv püsikiirusehoidja või Pilot Assist on aktiveeritud, mootor käivitub gaasipedaali surumisel või rooli vasakpoolsel klahvistikul P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 nupu vajutamisel
  • auto on suunaga ülesmäge, kallakul käivitamise abi (HSA1) aktiveerub, et hoida autot tagasi veeremast
  • auto on suunaga allamäge, vabastage kergelt piduripedaali. Mootor käivitub, kui kiirus veidi kasvab.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Juhi ekraani tahhomeeter näitab, kas start/stop funktsioon on saadaval, aktiveeritud või pole saadaval.

TähisSpetsifikatsioon
P5P6-21w22-iCup-Start/stop inactive symbol
Valge – funktsioon on saadaval.
P5P6-21w22-iCup-Start/stop active symbol
Roheline – funktsioon on aktiveeritud.
P5P6-21w22-iCup-Start/stop not available symbol
Hall – funktsioon ei ole saadaval.

Kui juhi ekraanil sümbolit ei kuvata, siis on funktsioon blokeeritud.

  1. 1 Hill Start Assist