Katuseluugi kasutamine*

Katusele paigutatud juhtnupuga kasutamisel avaneb katuseluuk esmalt mugavusasendisse.

Õhutusasendi valimisel tõuseb katuseluugi tagumine serv üles.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

 • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
 • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
 • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
 • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
 • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.

 Oluline

 • Kui olete katusele pakiraami paigaldanud, ärge katuseluuki avage.
 • Ärge asetage katuseluugile raskeid esemeid.

 Oluline

 • Enne katuseluugi avamist eemaldage jää ja lumi. Kange hoolt selle eest, et te ei kriimustaks pindu ega kahjustaks ribasid.
 • Ärge kasutage katuseluuki, kui see on kinni jäätunud.

Katuseluugi liikumine lakkab siis, kui see jõuab mugavusasendisse või maksimaalsesse avatud/suletud asendisse. Liikumine peatub ka siis, kui juhtnuppu katuseluugi liikumise ajal uuesti vajutatakse.

Katuseluugi ja päikesesirmi kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema süüteasendis I või II.

Seda võib juhtida ka võtme või ukselingi võtmeta avamise* funktsiooniga.

 Hoiatus

Vältige laste või teiste kaassõitjate muljumise ohtu kõigi suletud akende võtmega või võtmevaba avamise* korral uksekäepideme abil.

 Oluline

Veenduge, et katuseluuk sulgub korralikult.

Katuseluugi täielikult avamine ja sulgemine katuse juhtnupu abil

P5-22w22-Open and close roof

Katuseluugi avamiseks – tõmmake sõrmega üle juhtnupu tahapoole. Katuseluuk jõuab esimesena mugavusasendisse1. Maksimumasendis avamiseks – tõmmake sõrmega üle juhtnupu teist korda tahapoole.

Katuseluugi sulgemiseks tõmmake sõrmega ettepoole.

Katuseluuk ei jää sulgemisel pidama sobivasse asendisse.

 Märkus

Akende liigutamine ei pruugi madalate temperatuuride korral võimalik olla.

Õhutusasend

P5-22w22-Ventilation mode
Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.

Avamiseks ja sulgemiseks puudutage üks kord ükskõik millist kohta puutetundlikul ekraanil.

Õhutusasendi korral tõuseb klaaskatuse esiosa tagumine serv üles. Kui päikesesirm on täiesti kinni ja valitakse õhutusasend, avaneb vari automaatselt ligikaudu 50 mm (ligikaudu 2 tolli).

Päikesekaitse

Katuseluugil on käsitsi liigutatav, lükatav sisemine päikesesirm. Päikesekaitse nihkub katuseluugi avamisel automaatselt tagasi. Haarake käepidemest ja lükake päikesesirm selle sulgemiseks ettepoole.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Mugavisasendiks nimetatakse katuseluugi asendit, kus tuulemüra ja resonants on ka sõidu ajal võimalikult madalad.