Raadio lemmikkanalite seadistamine*

Raadiokanali saab lisada raadio lemmikkanalite nimekirja, mis kuvatakse eraldi sakina raadio rakenduses.

Raadio lemmikkanalid

Raadiokanalite lemmikkanalite nimekirja salvestamiseks toimige alljärgnevalt:
Avage raadio rakendus avavaates või rakendusevaates.
Puudutage tärni iCup-2037-Radio favourites symbol selle raadiokanali kõrval, mida tahate oma raadio lemmikkanalite nimekirja lisada. Tärn muutub seejärel siniseks, et valikut kinnitada.
Raadiokanal on lisatud teie lemmikkanalite nimekirja.

DAB kanalid on sorteeritud tähestikulises järjekorras ülalt alla, neile järgnevad FM kanalid, mis on sorteeritud sageduse järgi.

Raadiokanali lemmikkanalite nimekirjast kustutamiseks puudutage uuesti tärni. Sinine värvus kaob, kinnitades, et raadiokanal on lemmikkanalite nimekirjast kustutatud.

Eelistusi saab valida ja tühistada Nüüd mängib vaates, kuhu pääseb kui laiendada Nüüd mängib väli täisekraani režiimi.

  1. * Lisavarustus/tarvik.