Mootori ja ajamisüsteemi ülekuumenemine

Teatud tingimustes sõitmisel, näiteks kiire sõidu korral mägedes või kuuma ilmaga, suureneb mootori ja jõuülekande ülekuumenemise risk – seda eriti juhul, kui auto on koormatud.
  • Ülekuumenemise korral võidakse mootori võimsust ajutiselt piirata.
  • Väga kuuma ilma korral eemaldage radiaatorivõre ees olevad lisatuled.
  • Kui temperatuur mootori jahutussüsteemis on liiga kõrge, sütib ohusümbol ja juhiekraanile ilmub teade Peatuge ohutult Mootori temperatuur kõrge. Peata auto ohutult ja lase mootoril mitu minutit tühikäigul töötada ning maha jahtuda.
  • Kui kuvatakse teade Lülitage mootor välja Mootori temperatuur kõrge või Lülitage mootor välja Jahutusvedeliku tase madal, peatage auto ja lülitage mootor välja.
  • Käigukasti ülekuumenemise korral aktiveerub integreeritud kaitsefunktsioon. Süttib hoiatustuli ning juhi ekraanil kuvatakse teade Vähendage kiirust temperatuuri alandamiseks Ülekanne on soe või Peatuge ohutult Ülekanne on kuum Oodake jahtumist. Järgige soovitusi ja vähendage kiirust või peatage auto ohutult ning laske mootoril mitu minutit tühikäigul töötada, et käigukast saaks maha jahtuda.
  • Kui auto kuumeneb üle, võidakse konditsioneer ajutiselt välja lülitada.
  • Peale suure koormusega sõitmist ärge lülitage mootorit kohe välja.

 Märkus

Mootori jahutusventilaator võib töötada mõnda aega ka pärast mootori seiskumist; see on normaalne.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

TähisSpetsifikatsioon
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-engine temp
Mootori kõrge temperatuur. Järgige antud soovitust.
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-coolant
Jahutusvedeliku madal tase. Järgige antud soovitust.
P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature
Käigukast ülekuumenenud/jahtunud. Järgige antud soovitust.