Pikivahe hoiatus*

Pikivahe hoiatuse1 funktsioon aitab juhil märgata, et aeg eesoleva sõidukini jõudmiseni on liiga lühike. Pikivahe hoiatuse kuvamiseks peab autol olema esiklaasinäidik*.

Kui pikivahe eessõitva autoga langeb teatud piirist allapoole, siis kuvatakse esiklaasi ekraaniga autodes tuuleklaasil vastav sümbol.

Pikivahe hoiatuse funktsioon on aktiivne kiirustel üle 30 km/h (20 mph) ning funktsioon reageerib ainult eesolevale samas suunas liikuvale sõidukile. Kaugust vastutulevatest, aeglastest või seisvatest sõidukitest ei näidata.

 Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

 Märkus

Kui Pilot Assist* on aktiivne, siis on pikivahe hoiatus desaktiveeritud.

 Hoiatus

Pikivahe hoiatus reageerib ainult siis, kui pikivahe eesoleva sõidukiga on väiksem kui ette nähtud – see ei mõjuta teie enda auto kiirust.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Distance Alert