Rakenduste liigutamine keskekraanil

Rakenduse vaade koosneb neljast paanist, kuhu saab rakendusi paigutada ja soovi kohaselt ümber paigutada. Laiendage paani, et näha teisi rakendusi peale nende, mis on hetkel kuvatud.

Uued installitud rakendused paigutatakse rakenduste kuvale.

Avage rakenduse vaade.

Vajutage iCup-2037-App view symbol.

Puudutage ja hoidke sõrm rakendusel.
Seejärel saab seda teisaldada.
Lohistage rakendus eelistatud kohta rakenduste kuval.

Kuva kerimiseks üles- või allapoole tõmmake sõrmega üle ekraani.

 Märkus

Paani ei saa jätta rakendustest tühjaks.

 Märkus

Rakendusi ei saa lisada juba kasutusel olevasse asukohta.