Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine

Sõiduraja hoidmise abi (LKA1) funktsioon aktiveeritakse automaatselt iga sõidutsükli ajal – juht saab valida, kas jätta funktsioon aktiivseks või see deaktiveerida. Kuid roolimisabi on pidevjoonte korral alati aktiivne.
Funktsiooni saate aktiveerida või deaktiveerida seadete all.
Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Puudutage Sõiduseaded ja aktiveerige soovitud funktsioon.
  1. 1 Lane Keeping Aid