Clean Zone Interior Package*

Clean Zone Interior Package (CZIP) hõlmab muuhulgas mitut uuendust salongi puhtana hoidmiseks, seda isegi allergiate ja astma all kannatavate isikute vajadusi silmas pidades.
See sisaldab järgmist:
  • Ventilaatori täiustatud funktsioon tähendab, et ventilaator hakkab tööle, kui auto võtmega avatakse. Ventilaator täidab salongi puhta õhuga. See funktsioon käivitub vajadusel ning lülitub pärast teatud aega või salongiukse avamist automaatselt välja. Ventilaatori töötamisaeg väheneb järkjärgult tänu vajadusel vähenemisele, kuni auto on 4 aastane.
  • Täisautomaatne õhu kvaliteedi süsteem Interior Air Quality System (IAQS).
  1. * Lisavarustus/tarvik.