Tagumine udutuli

Tagumised udutuled on märgatavalt tugevamad kui tavalised tagatuled ja neid tuleks kasutada ainult halva nähtavuse korral näiteks udus, lumes, suitsus või tolmus, et teised liiklejad näeksid eesliikuvat sõidukit varakult.
P5/P6-2222-Button, rear fog light
Tagumise udutule nupp.

Tagumine udulamp on lamp, mis asub auto tagaosas juhipoolsel küljel.

Tagumist udutuld on võimalik sisse lülitada ainult siis, kui:
  • süüteasend II on aktiivne ja roolikangi pöördlüliti on asendis P5-1707 Symbol AUTO või P5-1507 Symbol low beam.
  • süüteasend II on aktiivne ja roolikangi pöördlüliti on asendis P5-1507 Symbol position light ning eesmised udutuled on sisse lülitatud.

Tulede sisse-/väljalülitamiseks vajutage nuppu. Kui tagumine udutuli põleb, süttib juhiekraanil sümbol P5-1507 Symbol rear foglight.

Tagumine udutuli lülitatakse automaatselt välja, kui:
  • kui auto välja lülitatakse või roolikangi pöördlüliti seatakse asendisse P5-1507 Symbol zero (light).
  • roolikangi pöördnupp on asendis P5-1507 Symbol position light ning eesmised udutuled on välja lülitatud.

 Märkus

Eeskirjad tagumiste udutulede kasutamise kohta on riigiti erinevad.