Õhu puhastamise käivitamine ja väljalülitamine*

Õhu puhastamine parandab enne sõitmist salongi õhu kvaliteeti.

Funktsioon käivitatakse otse keskekraanilt või Volvo Cars rakendusest.

Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
Vajutage Seisukliima.
Õhu puhastamise vahetuks käivitamiseks puudutage Alusta õhu puhastamist.

 Märkus

Õhu puhastamine* algab automaatselt pärast eelkonditsioneerimise lõppu.

Õhu puhastamise võimaldamiseks peavad aknad ja uksed olema suletud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.