Esiistme soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Istmeid saab soojendada, et juhil ja kaassõitjatel oleks külma ilma puhul mugavam.

On võimalik määrata, kas istmesoojenduse automaatne sisse lülitamine tuleks auto käivitamisel aktiveerida/desaktiveerida, kui juht on autos.1 Automaatse käivituse aktiveerimise korral lülitub elektriküte sisse siis, kui ümbritseva õhu temperatuur on 10 °C (50 °F) või madalam.

Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
Vajutage iCup-2037-Icon three dots horizontal
Valige soovitud seade valikus Automaatne juhiistme soojendus ja Automaatne kaasreisija istme soojendus, et aktiveerida/inaktiveerida juhi ja kaassõitja istmesoojenduse automaatne käivitamine.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Sõidurežiim