Abi vastutuleva liikluse kokkupõrke ohu korral

Abi kokkupõrke ohu korral1 annab juhile roolimisabi, et vältida kokkupõrget vastassuunavööndis olevate sõidukitega. Funktsioon võib ka vähendada auto kiirust, et vähendada enda vööndisse liikuva sõiduki löögijõudu.

Kokkupõrkeoht samas sõidureas

Kui vastutulev sõiduk liigub teie auto sõidurajale ja kokkupõrget pole võimalik vältida, võib funktsioon vähendada auto kiirust, et vähendada kokkupõrke jõudu.

P5+6-1817-City Safety, brakes for oncoming vehicles
 1. P5-Icon red circle 1Teie auto
 2. P5-Icon red circle 2Vastutulevad sõidukid
Selleks et see funktsioon töötaks, peavad olema täidetud järgmised tingimused.
 • Teie auto peab liikuma kiiremini kui 4 km/h (3 miili/h).
 • Teelõik peab olema sirge.
 • Autorajal peavad olema selged rajamärgistused.
 • Teie auto peab oma sõidurajal paiknema otse.
 • Vastutulev auto peab olema teie autoraja märgistuste sees.
 • Vastutuleva sõiduki tuled peavad põlema.
 • See funktsioon toimib vaid otsekokkupõrgete korral.
 • See funktsioon tuvastab vaid nelja rattaga sõidukeid.

Vastassuunavööndisse liikumisel

See funktsioon aitab juhti, kes ei pane tähele, et auto kaldub vastassuunavööndisse.

P5-1717-City Safety, avoid collision with oncoming traffic
Funktsioon aitab autot tagasi õigele sõidurajale roolida.
 1. P5-Icon red circle 1Vastutulevad sõidukid
 2. P5-Icon red circle 2Teie auto

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 60–140 km/h (37–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Kui auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb vastassuunast sõiduk, aitab see funktsioon juhil auto tagasi sõidurajale roolida.

Funktsioon ei sekku juhtimisabi rakendamisesse suunatule kasutamise korral. Kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.

Funktsiooni sekkumisel kuvatakse juhiekraanil sümbol ja sõnum ning kostab ka helisignaal.

 Hoiatus

Vastu liikuva autoga eelseisvast kokkupõrkest tingitud hoiatused ja roolimisabi toimuvad alati väga hilja.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
 1. 1 Collision Avoidance